Kontakt

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Pokój: Oz-113

E-mail: m.rostek@po.edu.pl

Czytam i odpisuję na e-maile opisane w poniższy sposób:
Temat: Rok, Kierunek, Przedmiot (skrót), Tryb studiów (NS/ST), Grupa, Imię Nazwisko
np. IZIP LwP st C1 Jan Nowak