Publikacje

2018

 1. Rostek M., Knosala R.: Verification of the method for assessing productivity, taking into account logistical processes in manufacturing companies [w:] red. A. Hamrol, O. Ciszak, S. Legutko, M. Jurczyk: Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham 2018, p. 57-66,  https://doi.org/10.1007/978-3-319-68619-6_6

2017

 1. Rostek M., Knosala R.: Ocena produktywności logistyki przedsiębiorstwa z wykorzystaniem pośrednich mierników produktywności [w:] red. R. Knosala: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom II, Wydawnictwo PTZP, Opole 2017, s. 79-88.
 2. Rostek M., Knosala R.: Model oceny produktywności przedsiębiorstw produkcyjnych [w:] red. M. Karkula, J. Matuszek, B. Skołud: Wokół inżynierii produkcji 2016,  Wydawnictwa AGH, Kraków 2017, s. 207-214.
 3. Rostek M., Knosala R.: Prognozowanie produktywności dla przedsiębiorstwa produkcyjnego [w:] red. R. Prusak, E. Kardas: Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Zapewnienie prawidłowości przebiegu i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, Volume 6, issue 9, Gliwice 2017, s. 83-93.

2016

 1. Rostek M., Knosala R.: Koncepcje, metody i narzędzia służące poprawie produktywności procesów logistycznych [w:] red. R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom I, Wydawnictwo PTZP, Opole 2016, s. 1002-1009.
 2. Rostek M., Knosala R.: Porównanie dwóch sposobów podziału wskaźników produktywności uwzględniając procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 3/2016, s. 31-38.
 3. Rostek M., Knosala R.: Produktywność procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11, 2016, płyta CD, s. 126-134.
 4. Rostek M., Knosala R.: Badanie produktywności logistyki jako proces w przedsiębiorstwach produkcyjnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVII, zeszyt 12, część 2, 2016, red. K. Witkowski, S. Saniuk: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, s. 335-345.

2015

 1. Rostek M., Knosala R.: Produktywność gospodarki magazynowej na wybranym przykładzie [w:] red. R. Knosala: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom I, Wydawnictwo PTZP, Opole 2015, s. 949-957.
 2. Rostek M., Knosala R.: Budowa modelu ekonometrycznego do analizy produktywności przedsiębiorstwa, „Logistyka”, nr 6/2015, s. 403- 407.
 3. Rostek M., Knosala R.: Mapa procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym w aspekcie oceny jego produktywności [w:] red. M. Karkula, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2015, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015, s. 165-176.

2014

 1. Rostek M., Knosala R.: Badanie produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 1/2014, s. 41-48.
 2. Rostek M., Knosala R.: Wskaźniki produktywności energii z wykorzystaniem podziału fazowego logistyki [w:] red. R. Knosala: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom I, Wydawnictwo PTZP, Opole 2014, s. 346-356.
 3. Rostek M., Knosala R.: Wskaźniki produktywności pracy z uwzględnieniem działań logistycznych [w:] red. P. Łebkowski: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 347-355.
 4. Rostek M., Knosala R.: Analiza strat i nadwyżek w łańcuchu logistycznym w aspekcie produktywności, „Logistyka”, nr 6/2014, s. 12401-12404.

2013

 1. Rostek M., Knosala R.: Koncepcja oceny wpływu działań logistycznych na produktywność przedsiębiorstwa [w:] red. R. Knosala: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Wydawnictwo PTZP, Opole 2013, s. 788-798.
 2. Rostek M., Knosala R.: Wpływ działań logistycznych na produktywność zapasów [w:] red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičieta: Metody i techniki zarządzania w Inżynierii Produkcji, Rocznik VI, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 43-52.
 3. Rostek M., Knosala R.: Analiza wskaźników produktywności kapitału z uwzględnieniem działań logistycznych, „Logistyka”, nr 6/2013, s. 696-700.